Katarzyna Głogowska

Neurolanguage Coaching ®

Coaching Neurojęzykowy ®

Wyższy wymiar rozwijania umiejętności i kompetencji językowych

Jako certyfikowana Professional Neurolanguage Coach® akredytowana przez ICF jestem ekspertką w realizacji szkoleń językowych dla klientów indywidualnych i biznesu.  Na podstawie wiedzy naukowej, uzmysłowię Ci, jak ogromną moc ma umiejętna komunikacja w biznesie i codziennych relacjach. Język na ponadprzeciętnym poziomie to potężne narzędzie. Stosowane przeze mnie techniki podpieram wiedzą pochodzącą z wyników badań nad mózgiem.

Neurolanguage Coaching®, w którym się specjalizuję, jest ustrukturyzowanym i uporządkowanym procesem rozwijania kompetencji językowych bazującym na założeniach, modelach i narzędziach klasycznego coachingu oraz neuronauki, czyli wiedzy na temat tego, jak uczy się ludzki mózg i jak efektywnie wykorzystywać jego potencjał.
Proces ten ma konkretną strukturę rozwijania określonych umiejętności i kompetencji językowych i jest podzielony na etapy. Ma też wyznaczone ramy czasowe oraz cele krótko i długoterminowe. Sesje prowadzone są w trybie ciągłej interakcji z dużą dozą informacji zwrotnej w przyjaznym dla mózgu środowisku. Całość procesu realizuję w oparciu o standardy i kluczowe zasady ICF.

Wspieram klientów również w realizacji celów krótkoterminowych typu przygotowanie do prezentacji, warsztatów lub rozmowy kwalifikacyjnej. Spełniam się również w roli reprezentatywnego tłumacza podczas przyjmowania zagranicznych gości i spotkań biznesowych.

I am a language expert who has successfully completed the ELC Language Coaching Certification (LCC) course, which combines the principles, structure and standards of Professional Coaching with the principles of Neuroscience, Emotional Intelligence and Psychology – adapting the learning process to be brain friendly and personalised to the learner or learners.

Jestem założycielką multijęzykowej agencji LING Partner działającej w całej Polsce zapewniam ciągłość i kompleksowość usług językowych we wszystkich językach świata; szkolenia, warsztaty, tłumaczenia i audyty językowe.

Dla biznesu

Realizuję strategię rozwoju językowego spójnego z kierunkiem danej firmy, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu — szerokiej i wielowarstwowej współpracy z firmami i korporacjami na terenie oraz poza granicami Polski. Specjalizuję się we współpracy z kadrą menadżerską oraz zarządami. W przypadku większych projektów firmowych mających na celu rozwinięcie dwujęzyczności pracowników moje działania skupiają się na rozmowach strategicznych z zarządem i działem HR, pracy coachingowej i warsztatowej. Cały proces jest monitorowany, realizowany na mierzalnych celach, a skuteczność podejmowanych działań rozwojowych jest na bieżąco ewaluowana.

Język to inwestycja, a kapitałem są ludzie z najlepszym angielskim.

BIOGRAM:

• Pomagam ludziom zaistnieć w globalnym świecie biznesu – razem zagłębimy się w umiejętnej i charyzmatycznej komunikacji;
• Realizuję strategię szkoleniową spójną z kierunkiem biznesu;
• Jestem estetką językową – uzmysłowię, jaką moc ma narzędzie, jakim jest perfekcyjny angielski. Wyczulę na jego niuanse i meandry;
• Jestem purystką językową, bo wiem, że prawidłowa wymowa jest na wagę złota. Razem pożegnamy odwiecznie powielane błędy i wejdziemy w fascynujący świat angielskich dźwięków;
• I am a MAXIMIZER – moim celem są efekty i maksymalizacja potencjału.
• I am an individualisation freak – intryguje mnie niepowtarzalność każdego człowieka – każdy Coachee zostanie zaopiekowany;
• Wiedza oraz doświadczenie zdobywane latami we współpracy z niezliczoną liczbą firm i ich kadrą zarządzającą dały mi nieoceniony wgląd w świat biznesu – rozwiniemy umiejętności biznesowe i porozmawiamy na każdy temat;
• Jako założycielka agencji językowej LING Partner zapewniam ciągłość i kompleksowość usług językowych we wszystkich językach świata.

I am a language expert who has successfully completed the ELC Language Coaching Certification (LCC) course, which combines the principles, structure and standards of Professional Coaching with the principles of Neuroscience, Emotional Intelligence and Psychology – adapting the learning process to be brain friendly and personalised to the learner or learners.

Jako założycielka multijęzykowej agencji LING Partner działającej w całej Polsce zapewniam ciągłość i kompleksowość usług językowych we wszystkich językach świata; szkolenia, warsztaty, tłumaczenia i audyty językowe.

Dla coachów

Jesteś coachem, trenerem, szkoleniowcem, psychologiem lub terapeutą chcącym poszerzyć zawodowe horyzonty, aby móc pracować z klientem zagranicznym? Zapraszam Cię na moje autorskie szkolenia i warsztaty z funkcjonalnego języka branżowego.  

Program spersonalizowanego szkolenia tworzę na podstawie potrzeb, oczekiwań, a także wiedzy fachowej klienta. Cały proces realizuję na podstawie coachingu klasycznego i szerokiego spektrum wiedzy biznesowej.

Jeśli jesteś coachem, z  chęcią wcielę się też w rolę Twojego anglojęzycznego klienta, abyś mógł/a popracować na żywym organizmie.

I am a language expert who has successfully completed the ELC Language Coaching Certification (LCC) course, which combines the principles, structure and standards of Professional Coaching with the principles of Neuroscience, Emotional Intelligence and Psychology – adapting the learning process to be brain friendly and personalised to the learner or learners.

Jako założycielka multijęzykowej agencji LING Partner działającej w całej Polsce zapewniam ciągłość i kompleksowość usług językowych we wszystkich językach świata; szkolenia, warsztaty, tłumaczenia i audyty językowe.

Warsztaty rozwojowe

Dla firm organizuję warsztaty rozwojowe w języku polskim lub angielskim, w których obrazuję w teorii i praktyce, jak działa nasz mózg i przybliżam potężną dziedzinę, jaką jest neuronauka. Wiedza ta pozwala ludziom lepiej zrozumieć samych siebie oraz innych, co z kolei przekłada się na zmianę w jakości i skuteczności komunikacji również w zespołach międzynarodowych. W uczestnikach warsztatów rozwijam świadomość, wyjaśniając przyczynę występowania barier międzykulturowych, zwracając uwagę na spektrum czynników takich jak stereotypy, wartości lub różnice wynikające ze stylu komunikacji, rejestru językowego oraz kulturowych uwarunkowań. Tłumaczę skomplikowane kwestie psychologiczne i mechanikę interakcji międzyludzkich w klarowny i przystępny sposób, podkreślając, że umiejętna komunikacja to niezbędne narzędzie do tworzenia relacji w biznesie i życiu prywatnym.

I am a language expert who has successfully completed the ELC Language Coaching Certification (LCC) course, which combines the principles, structure and standards of Professional Coaching with the principles of Neuroscience, Emotional Intelligence and Psychology – adapting the learning process to be brain friendly and personalised to the learner or learners.

Jako założycielka multijęzykowej agencji LING Partner działającej w całej Polsce zapewniam ciągłość i kompleksowość usług językowych we wszystkich językach świata; szkolenia, warsztaty, tłumaczenia i audyty językowe.

Bezkosztowa 15-minutowa konsultacja telefoniczna

500 PLN / sesja Neurolanguage Coaching 60-minutowa + czas na określenie celów
300 PLN / sesja konwersacyjna Neurolanguage 60-minutowa 
Warsztat: wycena indywidualna

Shopping Cart